Wednesday, June 27, 2012


ፆምን ቀድሱ : በመጋቤ ብሉይ ዮሴፍ

የኢትጵያዊው የአቡነ መልከጼዴቅ ገዳም ክፍል ፪

ከእኛ ጋር እደር ብለው ግድ አሉት።

የሙታን ትንሣኤ እንደዚህ ነው።

remove ብፁአንስ ሳያዩ የሚያምኑ ናቸው።

የታክሲ ሹፌሮች ረዳቶች የተራ አስከባሪዎች
መንፈሳዊ አገልግሎት በደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት

የአብነት ትምህርት ቤት

ገዳማዊ ሕይወት
እኔ የወይን ግንድ ነኝ እናንተ ደግሞ ቅርንጫፎች ናችሁ - በመጋቤሐዲስ ይልማ ቸርነት
እንወቃቸው:- የምስካየ ኀዙናን መድሀኔዓለም ገዳም የተምሮ ማስተማር ሰ/ት/ቤት