Thursday, September 13, 2012

የደብረ ዘመዳ ቅድስት ማርያም አቡነ በርተሌሞስ አንድት ገዳም (ክፍል ሁለት)
የደብረ ታቦር በዓል አከባበር
የዘንድሮውን ተዋት - በቀሲስ ለማ በሱፈቃድ (ክፍል ሁለት)
የዘንድሮውን ተዋት - በቀሲስ ለማ በሱፈቃድ (ክፍል አንድ)

የደብረ ዘመዳ ቅድስት ማርያም አቡነ በርተሌሞስ አንድት ገዳም (ክፍል አንድ)
የአሰቦት ደብረ ወገግ ቅድስት ሥላሴና አቡነ ሣሙኤል አንድነት ገዳም (ክፍል ሁለት)
የአሰቦት ደብረ ወገግ ቅድስት ሥላሴና አቡነ ሣሙኤል አንድነት ገዳም (ክፍል ሁለት)
 
ንግስቲቱ በቀኝህ ትቆማለች -  በመጋቢ ሐዲስ ሮዳስ ታደሰ (ክፍል አንድ)
ንግስቲቱ በቀኝህ ትቆማለች - በመጋቢ ሐዲስ ሮዳስ ታደሰ (ክፍል ሁለት)
በእግዚአብሔር ስም ማሉልኝ  - በመጋቤሐዲስ ዮሐንስ ማሞ

 
በሰማይ ታላቅ ደገኛ ምልክት ታየ በመምህር በላይ ወርቁ


በመንፈሳዊ አገልግሎት ዙሪያ የተደረገ ውይይት ክፍል ሁለት

በመንፈሳዊ አገልግሎት ዙሪያ የተደረገ ውይይት ክፍል አንድ